Голосования за Димаша Кудайбергена

Голосования за Димаша Кудайбергена

Мы прекрасно знаем все достоинства Димаша, что он самый обаятельный, талантливый, обладатель уникального голоса. Наша задача - сделать так, чтобы об этом узнал весь мир. Один из способов - активно голосовать за него.

Здесь собраны различные голосования, в которых участвует Димаш. Наш принц должен быть всегда первым!

Если вам известны еще какие то голосования, напишите нам! Мы добавим их в этот список!

* * *

Voting for Dimash Kudaibergen

We all know Dimash's great qualities, that he is the most charming, talented, gifted young man with an incredible voice. Our task is to make sure the whole world finds that out. One of the ways to do so is to vote for him.

Here are the links to various votings that are happening with Dimash taking part in them. Our Prince ought to always be number one!

If you are aware of some other votings, please, let us know and we'll include them in this list!

* * *

Құдайбергенге дауыс беру

Димаштың тартымды да талантты екенін, бірегей дауыс иесі екенін бəріміз білеміз. Біздің міндетіміз осыны бар əлемге паш ету. Осы орайдағы тəсілдердің бірі - оған белсенді түрде дауыс беру.

Мұнда Димашқа дауыс беруге болатын əртүрлі жарыстар топталған. Біздің ханзадамыз əрдайым бірінші болуы тиіс!

Егер сіздер дауыс беретін тағы басқа жарыстарды білетін болсаңыздар, міндетті түрде бізге хабарлаңыздар! Біз оларды осы тізімге қосамыз.

* * *

1) Music Artists You'd Like to Perform at the 2020 Tokyo Olympics Opening Ceremonies

2) Most Handsome Man in the World 2017 (Общий список номинантов / The list of the nominees)

3) Most Recognizable Singing Voices Ever

4) Best Singers of 2017

5) Best Singers for Singing High Notes

6) Best Pop Singers of the 21st Century

7) Most Unique Singing Voices

8) Most Beautful Singing Voices

9) Best Male Singers

10) Best Male Singers In Asia